0

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tämä rekisteriseloste on laadittu EU:n tietosuojadirektiivin (EU) 2016/680 mukaan.

Rekisterin nimi

Pramean asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Asennetta arkeen avoin yhtiö
Suutarintie 4
71160 Riistavesi
Y-tunnus 2697696-8
pramea@pramea.fi

Rekisteristä vastaa Asennetta arkeen avoin yhtiön Tiina Leskinen.

Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimalla tavalla tiedottamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, kuten asiakkaan nimi, sähköposti, laskutusosoite sekä tilaustiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Asennetta arkeen avoin yhtiön ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietoteknisiin järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja. Tietoihin pääsevät ainoastaan asiakasrekisterin hoitajat ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

Tietojen korjaaminen

Henkilö voi korjata omia tietojaan sisäänkirjautumisen jälkeen oman käyttäjätunnuksen hallintapaneelista.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.


Päivitetty 1.11.2021© PRAMEA
Voimanlähteenä MyCashflow – Perusta menestyvä verkkokauppa


Teemasuunnittelu MOoCB